x

החייל האמיץ לברי

 כמו כל הגברים הצעירים ברוסיה, זימן הצבא את מרק לברי להתגייס לשורותיו.
לברי, לא רצה להתגייס, אך עוד פחות רצה שיתייגו אותו כ"יהודי משתמט". (כדי להתגייס הוא אפילו הסתיר פציעה מגיל 12 שכמעט גרמה לכריתת זרועו).

לברי שירת זמן קצר כקצין בחיל הפרשים הרוסי.
אין לנו מידע על תקופת שירותו למעט שתי תמונות שנשתמרו.