x

ניוזלטר: ט"ו באב בסגנון מרק לברי

ניוזלטר מתאריך 25.7.2013:

(לקבלת עלונים בעתיד נא לגשת לדף ההרשמה)

מרק והלנה לברי, ריגה 1934

מרק והלנה לברי, ריגה 1934

בשנת 1934 מרק לברי והלנה מזא"ה נרשמו בעיריית ריגה, כנדרש עפ"י החוק, לקבלת רשיון נישואין. תוקף הרשיון היה מוגבל. לברי ששהה באותה העת בפינלנד לעיסוקיו במוזיקה בתעשיית הסרטים, החליט שעליו להגיע לריגה כל עוד הרשיון בתוקף.

אולם מזג האוויר החורפי בצפון אירופה לא שיתף פעולה וכל הטיסות הסדירות בוטלו.
לברי המאוהב מצא טייס פרטי שנאות להטיסו למרות התנאים הקשים והשניים יצאו לדרך. המטוס הקל לא עמד בסופה, הכנף נשברה והמטוס צלל לים. למזלם, אוניה שהיתה במקום אספה את שני הניצולים ולברי הצליח להגיע לטקס הנישואין עם בחירת לבו יום לפני פקיעת הרשיון.

עם צלעות שבורות, עליהן לא סיפר לאיש, ובליווי כלבו הנאמן, שרי, שהיה העד הראשי בחתונה מרק והלנה נשבעו אמונים זה לזו.

(עוד אנקדוטות אודות לברי כאן.)

לברי היה מאוהב באשתו ללא גבול. בערב האחרון לחייו (הוא נפטר בשנתו), בעת שניפרד מאורחים, מרק לברי הצהיר בפניהם שהלנה היא האשה הנפלאה והיפה עלי אדמות…

בשנת 1940 לברי הקדיש את האורטוריה "שיר השירים" לאשתו.

בברכת חג אהבה שמח,

העמותה למורשת מרק לברי

נ.ב. רוצים לשתף את חבריכם בניוזלטרים עתידיים? הפנו אותם לדף ההרשמה לעלון העמותה.