x

יום הולדת שמח, מרק לברי

יום הולדת שמח, מרק לברי!

היום, ה-21 בדצמבר, 2011 הוא יום הולדתו ה-108 של מרק לברי. זו הפעם הראשונה שהעמותה למורשת מרק לברי, אשר הוקמה במרץ 2011, מציינת את המאורע.

בהזדמנות זו, אנו מציגים את האוטוביוגרפיה שלברי כתב בשנת 1946 לבקשתו של המוסיקולוג משה גורלי. לברי כתב ברוסית ומר גורלי תרגם לעברית.
מסמך קצר זה נותן מענה למספר שאלות בהן נתקלנו במחקרינו. למשל: כיצד לברי, שגר בריגה, למד קומפוזיציה אצל גלאזנוב שגר במוסקבה הנמצאת במרחק של כ-850 קילומטרים?
או מדוע לברי כתב ב-1946 את הסימפוניה מס' 1 (הטראגית) בסגנון אירופאי וזאת למרות שכבר התווה את סגנונו הישראלי.

נראה כי יום ההולדת הינו התזמון המתאים להוסיף את האוטוביוגרפיה של לברי.

יום הולדת שמח!