x

לברי יבוצע בוינה ביוני

הכנרת הנודעת אורסוליה קורסולן והתזמורת הקאמרית ע"ש פרנץ ליסט יבצעו את יצירתו של מרק לברי "שלושה מחולות יהודים לכנור ותזמורת", אופוס 192 ב-5 ביוני 2013.

הקונצרט ייערך באולם ברהמס בוינה, אוסטריה ויכלול את היצירות הבאות: פליקס מנדלסון – שמינייה במי במול מז'ור, מקס ברוך – כל נדרי, פרנץ ליסט/פיטר וולף – רפסודיה הונגרית מס' 2, יוליוס צ'ייס – החסיד, ובלה ברטוק – ריקודים רומנים.