x

ניוזלטר: כיתתנו בלילה צועדת

ניוזלטר מתאריך 8.5.2013:

(לקבלת עלונים בעתיד נא לגשת לדף ההרשמה)

לברי עם דוד בן גוריון

לברי עם דוד בן גוריון

"ב-15 למאי 1948 נקראנו ללשכתו של בן גוריון. הוא דרש נמרצות שנתגייס ונכתוב שיר לכת לצבא ההגנה של המדינה שזה עתה הוכרזה. סגרו אותנו בחדר, את אברהם ברוידס ואותי ובמשך הלילה כתבנו את השיר." כך סיפר לברי על השיר כיתתנו בלילה צועדת בראיון בשנת 1963.

"בבוקר כבר הקלטנו את השיר בבית הבימה. ההקלטה הופרעה ע"י קולות ההפצצה על תל אביב. קולות אלו נכנסו להקלטה וכך שודר השיר בארץ."

השיר הפך להיט והוכתר להמנון צה"ל.

"באחת השבתות בבוקר, בעת ההפוגה הראשונה של מלחמת השחרור, שמענו אנשים שרים את כיתתנו בלילה צועדת ליד ביתנו ברחוב גורדון 79 בתל אביב. מרק ואני רצנו מיד אל החלון (גרנו בקומה הרביעית) וראינו כיתת חיילים עומדת על גבי משאית פתוחה ושרה בקולי קולות. הוא נפנף להם בהתרגשות, הם נפנפו בחזרה ונעלמו" — ספרה הלנה לברי, רעייתו של המלחין.

השידור הראשון של גלי צה"ל, ב-24 לספטמבר 1950, בשעה 6:30 בערב, נפתח עם השורה הראשונה של כיתתנו בלילה צועדת, ששימשה כאות התחנה שנים רבות.

העמותה למורשת מרק לברי
www.marclavry.org.il

נ.ב. רוצים לשתף את חבריכם בניוזלטרים עתידיים? הפנו אותם לדף ההרשמה לעלון העמותה.