x

שלושה מחולות יהודיים לפסנתר בקנדה

"שלושה מחולות יהודיים" לפסנתר, אופוס 190, יבוצעו ב-23 בפברואר, 2012 ע"י הפסנתרנית שושנה טלנר.
התוכנית "זמירות עמינו" הינה ערב של נעימות יהודיות. הקונצרט יתקיים בשעה 19:30 באולם נטקין בבית הכנסת עדת ישראל, דרום המילטון, אונטריו, קנדה.

לפרטים נא לפנות לאתר קהילת עדת ישראל.