x

שלישיית עתר בביצוע שירי "אורית מספרת" מאת מרק לברי

שלישיית עתר והזמרת יעלה אביטל, יבצעו את הקנטטה לילדים "אורית מספרת" מאת מרק לברי בתוכניתם החדשה "נופי ילדות".
בית הספרים הלאומי ייארח את קונצרט ההשקה בגבעת רם, ירושלים ב-11 בנובמבר 2011, בשעה 20:00.