x

נושאי מחקר אקדמיים

מרק לברי ויצירותיו מביאים שפע של נושאי מחקר לאקדמאים. להלן מספר נושאים שאנו מציעים. לדיון נוסף על נושא כלשהו, או לפיתוח נושא מחקר שונה, אנא פנו אלינו לדוא״ל music@marclavry.org. יתכן ונוכל לעזור עם מקורות וחומר

מרק לברי: מוסיקה תיעודית

התנ“ך ביצירתו של לברי

התקופה האירופאית של מרק לברי


מרק לברי: מוסיקה תיעודית

כמעט כל אירוע חשוב בהווית מדינת ישראל בין השנים 1935-1967, תועד במוסיקה ע“י מרק לברי שהוגדר כמלחין הלאומי. חלק גדול מיצירותיו תיעדו מאורעות, ציירו נופים והדגימו את ההוויה הישראלית.

הצעה לראשי פרקים:

ביבליוגרפיה:

רשימת מקורות מתוך היצירות:

נופי הארץ: 

חגיגות ויובלות: בכל טקס, חגיגה או יובל פנו אל המלחין הלאומי, מרק לברי, לכתיבת שיר המציין את האירוע:

אירועים:


התנ“ך ביצירתו של לברי

מרק לברי היה תמיד קשור ליהדותו. בתקופת עליית הנאציזם, הוא כתב יצירות רבות על נושאים יהודיים. את הזיקה ליהדות שאב בבית אבא. הוא נהג לספר שהוא זוכר מנגינות חסידיות שאביו היה מפזם. למרות שהיה קשור ליהדות, הקשר שלו לתנ“ך החל רק לאחר עלייתו ארצה, בשנת 1935. רעייתו, הלנה לברי, שהייתה עיתונאית ואשת מילים, היתה זו שחשפה אותו לתנ“ך. היא בחרה, הקריאה וביארה את הטקסטים עבורו. לברי הוקסם מהליריקה, הסיפורים והדרמה שהציתו את דמיונו והיוו השראה ליצירתו. ספר התנ“ך שלו היה תמיד על הפסנתר.

חלק I: הייחודיות ביצירות התנכ"יות של לברי מתבטאת בראש ובראשונה בסגנון הארץ-ישראלי שלו.

חלק II: דרמטורג (מחזאי) במוסיקה: ללברי היה כישרון נדיר להביע בקומפוזיציה את הדרמה ולהציג את מרכיביה המרכזיים. אפילו את יצירותיו התנכ"יות הקונצרטיות כתב כאילו נועדו לבמה ושחקנים.

ביבליוגרפיה:


התקופה האירופאית של מרק לברי

סגנון היצירות שהמלחין מרק לברי כתב לפני עלייתו ארצה שונה מסגנונו הארצישראלי הידוע. אנקדוטה: המוסיקולוגית אפרת לברי, בתו של המלחין, מספרת שהיא יכולה לזהות כל יצירה שאביה כתב בארץ, אך כשהיא שומעת יצירה שחיבר לפני עלייתו ארצה, היא מתקשה בזיהוי היצירה כיצירתו של אביה.

הצעה לראשי פרקים: 

1. ניתוח סגנוני המלחין מרק לברי למד קומפוזיציה במוסדות המכובדים ביותר באירופה (קונסרבטוריון לייפציג המפורסם והקונסרבטוריון ע”ש שטרן בברלין) והתמחה אצל  פרופ’ יוסף ויטול מריגה, פאול גרנר בלייפציג ואלכסנדר גלזונוב בברלין. לברי, שהיה עדיין צעיר, הושפע בעיקר מהסגנונות האירופאים שמסביבו. מאפייני הסגנון:

2. ז'אנרים ביצירותיו של לברי בתקופה האירופאית

ז'אנרים:

נושאים:

ביבליוגרפיה: הערה על איתור יצירות מהתקופה האירופאית: לא כל התווים נשתמרו ועל חלק מן היצירות אנו למדים מתוך מחברת האופוסים. על יצירות אחדות שאינן מופיעות במחברת האופוסים אנו למדים מתוך כתבות וביקורות. לברי לא הקפיד על רישום יצירותיו. לעיתים, הוא כתב את שם היצירה ללא שנת החיבור והאינדיקציה היחידה היא שנת הביצוע (אם קיימת). כשנזכר ביצירה שכתב, הוא הוסיף אותה לא בסדר כרונולוגי. לדוגמה: בשנת 1946 הוא הוסיף במחברת האופוסים יצירות שכתב בין השנים 1929-1939 אותן ”שכח“ לרשום. מקורות:

מוסיקה תזמורתית:

מוסיקה לבלט:

מוסיקה לתיאטרון:

מוסיקה לסרטים: אף פס קול, למעט אחד, לא תועד בספר האופוסים. ייתכן וניתן למצוא אותם בארכיון חברת הקולנוע יוניברסל בקליפורניה, ארה״ב.

מוסיקה נסיונית:

נושאים לטביים ורוסים:

נושאים יהודיים: