x

שנת מרק לברי 2023-2024

מה:
לרגל יום הולדתו ה-120 של המלחין, העמותה למורשת מרק לברי קוראת למוסיקאים, אקדמאים, מורים ולציבור להשתתף באירועי שנת מרק לברי.

מתי:
עונת הקונצרטים 2023-2024

מי:
כל האמנים, אנשי האקדמיה, בתי הספר והציבור מוזמנים להשתתף באירוע.
הרשימה הולכת וגדלה ועד כה הגורמים הבאים התחייבו להשתתף באירוע חשוב זה:

קול קורא: